I Jagódki

Grupa I „Jagódki”

CZERWIEC

Tematyka kompleksowa

1. Z Końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany

 • Stwarzanie okazji do dostrzegania odmienności i autonomii drugiego człowieka;
 • Doskonalenie tańców, piosenek poznanych podczas zajęć rytmicznych;
 • Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci przez recytowanie wierszy i czytanie opowiadań;
 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy oraz ćwiczenia organizowane i spontaniczne
 •  

2.Coś się skrada, coś szeleści, dżungla sto tajemnic mieści

 • Rozwijanie mowy i myślenia w toku zabaw i zajęć, kształcenie umiejętności językowych, wzbogacanie słownictwa
 • Rozwijanie postawy badawczej i umiejętności obserwacji oraz budzenie dziecięcej ciekawości w poznawaniu środowiska przyrodniczo-społecznego;
 • Tworzenie okazji do podziwiania otaczającego świata przyrody, tego najbliższego i odległego – egzotycznego;
 • Prowadzenie ćwiczeń ortofonicznych rozwijających mięśnie narządów mowy;
 • Umożliwienie doświadczeń w mówieniu na zadany temat i byciu słuchanym

3. Sport to zdrowie!

 • rozwijanie motoryki małej
 • rozwijanie świadomości własnego ciała
 • kształtowanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa
 • wdrażanie do rozumienia emocji swoich oraz innych dzieci
 • uświadomienie dzieciom znaczenia aktywności ruchowej dla zdrowia każdego człowieka
 • wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa o nazwy sportów letnich
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę
 • rozwijanie sprawności fizycznej

4.Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?

 • Rozwijanie umiejętności ruchowych, cech motorycznych przez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz samorzutne;
 • Dostarczenie dzieciom wiedzy o przyrodzie i środowisku społecznym, typach krajobrazów itp.;
 • Stwarzanie sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą jako źródłem marzeń, przeżyć i doznań;
 • Rozwijanie mowy i myślenia przez samodzielne wypowiedzi na temat zbliżających się wakacji – mówienie o swoich marzeniach
 • Aranżowanie sytuacji sprzyjających nawiązywaniu życzliwych kontaktów z ludźmi.
 • odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego
 • rozwijanie umiejętności szeregowania, przeliczania i klasyfikowania przedmiotów
 • zapoznanie ze zwierzętami i roślinami żyjącymi na łące
 • poznanie nazw kilku owoców
 • zachęcanie do zdrowego odżywiania się, do spożywania różnorodnych owoców

W tym miesiącu zaśpiewamy:

Wakacje z rowerem

1. Najwspanialej powiem szczerze

Podróżować na rowerze

Gdy wakacji czas nastaje

Wcale z nim się nie rozstaję

Nie rozstaję

Ref: Swym rowerem ruszam w drogę

Znam przepisy już drogowe

Powiem więcej znam dokładnie

Tak, że mnie z nich nikt nie zagnie

2. Już zakładam dętki nowe

Sprawny musi być mój rower

Sprawdzam jeszcze dzwonek, lampki

Jak najmocniej wiążę trampki

Wiążę trampki

Ref: Swym rowerem ruszam w drogę

Znam przepisy już drogowe

Powiem więcej znam dokładnie

Tak, że mnie z nich nikt nie zagnie

3. Ochraniacze mam na nóżkach

Osłonięta kaskiem główka

Są odblaski na plecaku

A w bidonie smaczny napój

Smaczny napój

Ref: Swym rowerem ruszam w drogę

Znam przepisy już drogowe

Powiem więcej znam dokładnie

Tak, że mnie z nich nikt nie zagnie

 

Tak „Jagódki” pracują …

Nie zapominamy o aktywności fizycznej…

Dbamy o czyste powietrze

Pomagamy zwierzętom ze schroniska 

Chronimy się przed wirusami

Przez cały tydzień „Jagódki” uczyły się jak się bronić przed wirusami i jak dbać o swoje zdrowie. Ćwiczyliśmy prawidłowe mycie rąk.Pomogła nam w tym piosenka” Moda na czyste ręce”. Do wspólnego śpiewania zaprosiliśmy panią Justynę oraz panią dyrektor.  Rozmawialiśmy na temat  zasad zdrowego odżywiania oraz o tym jak ważny jest sport i ruch na świeżym powietrzu.

Tłusty czwartek

BAL KARNAWAŁOWY W GRUPIE JAGÓDKI

Nasze prace – galeria

 

Zamek z figur geometrycznych

Babcia i Dziadek

Aniołek

Choinka

Wagoniki z węglem

Poznajemy literę H

Litera F

 

Wielkość czcionki
Kontrast