Opłaty za przedszkole

Zarządzenie Nr 1690/2021  Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 22 października 2021r. w sprawie opłat za żywienie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Radzionków

ZARZĄDZENIE NR 1690/2021 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW z dnia 22 października 2021 r. w sprawie opłat za żywienie w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków

 

Zarządzenie nr 12/2021 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

ZARZĄDZENIE NR 12/2021 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie rozliczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz opłat za korzystanie z żywienia

 

Zarządzenie nr  13/2021 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego i wnoszenia opłat za  wyżywienia i opiekę  w czasie przerw ustalonych przez Organ Prowadzący Przedszkole

ZARZĄDZENIE NR 13/2021 Dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie z dnia 25 października 2021 r. w sprawie zasad organizacji dyżuru wakacyjnego i wnoszenia opłat za wyżywienia i opiekę w czasie przerw ustalonych przez Organ Prowadzący Przedszkole