Programy, akcje

Programy, w których uczestniczy nasze przedszkole

Czyściochowe Przedszkole

Program Czyściochowe Przedszkole wspiera nauczycieli przedszkolnych w kształtowaniu prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci.

Program Czyściochowe Przedszkole przeznaczony jest dla wszystkich placówek wychowania przedszkolnego: przedszkoli publicznych i prywatnych, punktów i zespołów przedszkolnych, znajdujących się na terenie Polski.

Organizatorem programu jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o., właściciel drogerii Rossmann.

Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Organizatorem projektu jest Grupa MAC S.A. (właściciel marek MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76 przy współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o. wydawcą miesięcznika Bliżej Przedszkola. Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola w Kolbuszowej.
Celem głównym projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:
a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych,
b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela,
c) wprowadzenie dziecka w świat literatury
d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną,
e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego,
g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci,
h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli,
i) kształtowanie postaw patriotycznych dzieci,
j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
k) promocja przedszkola,
l)rozwijanie współpracy między nauczycielami przedszkoli biorących udział.

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa 

Uczymy Dzieci Programować – ogólnopolski program edukacyjny

Uczymy Dzieci Programować – to ogólnopolski program edukacyjny, w którym będziemy uczyć podstaw programowania przez doświadczanie i zabawę, łącząc jego elementy z zajęciami z różnych edukacji.

Hasło ,,programowanie” wciąż dla wielu nauczycieli, edukatorów nie brzmi przyjaźnie, powoduje niepokój a nawet lęk, a wcale nie musi tak być, podstaw programowania możemy efektywnie uczyć dzieci…to naprawdę nie musi być trudne, a korzyści z nauki programowania są ogromne. Nie tylko rozwijamy logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, oswajamy nowoczesne technologie, ale też pracujemy nad kształtowaniem postaw prospołecznych, umiejętnością pracy zespołowej, trudną sztuką szukania kompromisów. Nie chcemy, żeby dzieci tylko prawidłowo tworzyły kod, chcemy, żeby myślały, doświadczały, poszukiwały, kreatywnie, odważnie patrzyły na świat.

P

Międzynarodowy Projekt Piękna Nasza Polska Cała

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny “Piękna Nasza Polska Cała”, jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków- 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat jakże ważny i poważny- jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne:

  • Kształtowanie postaw politycznych u najmłodszych, uwrażliwianie na piękno, folklor i tradycje Polski.
  • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci

 

Cele szczegółowe:

  • Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.
  • Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów.
  • Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.
  • Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.
  • Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Kubusiowi Przyjaciele Natury

Program Kubusiowi Przyjaciele Natury to inicjatywa firmy Tymbark i marki KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.

Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie.

Wystartowała czwarta edycja programu Kubusiowi Przyjaciele Natury. Na podstawie nadesłanych przez organizatorów materiałów nauczyciele prowadzą zajęcia w czasie których dzieci obchodzą Święto marchewki, Zielony Dzień, tworzą patrole ekologiczne. Gromadzimy wiedzę i punkty, aby zdobyć tytuł i certyfikat Kubusiowych Przyjaciół Natury.

Ekologia jest ostatnio bardzo popularny, ale i niezwykle ciekawym i ważnym tematem. Istotnym jest, aby już najmłodsze dzieci poznawały zasady ekologicznego życia, aby wiedziały co można zrobić, by pomóc naszej planecie, a wtedy wszystkim: ludziom, zwierzętom i roślinom będzie się tu żyło, zdrowo i bezpiecznie.

Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej czyste powietrze wokół nas

Program Czyste powietrze wokół nas stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w sytuacjach codziennych, których dziecko narażone jest na szkodliwe dlań zwyczaje osób palących. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym owocuje przez całe życie.

W wychowaniu zdrowotnym, a szczególnie w profilaktyce antytytoniowej niezmiernie ważne jest modelowanie przez nauczycieli i rodziców prawidłowych zachowań, a przede wszystkim pamiętanie o tym, że przekazy i działania muszą być spójne, co nie zawsze jest łatwe.

Program Czyste powietrze wokół nas skierowany jest do dzieci 5 i 6 letnich, a także do ich Rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz wszystkich uczestników życia rodzinnego i przedszkolnego dziecka. Główne cele programu to:

1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka. Przewodnikiem dzieci w czasie programu jest postać przyjaznego dinozaura Dinka, który nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.

 

 

Ogólnopolska kampania edukacyjna mamo, tato wolę wodę

Kampania Mamo, tato, wolę wodę! ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków

żywieniowych wśród najmłodszych. Jak twierdzą niezależni eksperci wczesne dzieciństwo jest okresem, w którym najłatwiej nauczyć dziecko przestrzegania właściwych zachowań żywieniowych. Z tego powodu akcja edukacyjna, odbywająca się w ramach kampanii Mamo, tato, wolę wodę! została zaadresowana właśnie do dzieci w wieku przedszkolnym i ich wychowawców, a także rodziców i opiekunów.

Poprzez kampanię chcemy zachęcać dzieci do picia wody, promujemy zdrowy tryb życia, kładąc nacisk na prawidłowe odżywianie oraz aktywność fizyczną, a także postawy proekologiczne – mówi Monika Piekarska, przedstawicielka firmy Żywiec Zdrój, organizatora kampanii Mamo, tato, wolę wodę!

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać zasady zdrowego życia, poszerzyć swoją wiedzę o roli wody w otaczającym świecie oraz poznać jej właściwości, zastosowania i sposoby oszczędzania.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.wolewode.pl .

Rodzice znajdą tam ciekawe artykuły na temat zdrowego żywienia dzieci oraz pouczające zabawy związane z wodą. Dzieci będą mogły wraz z bohaterem programu – Zdrojkiem wyruszyć w podróż w poszukiwaniu źródełka a w Akademii Zdrojka dowiedzą się wszystkiego, co przedszkolacy powinni wiedzieć o wodzie.

Wielkość czcionki
Kontrast