Rekrutacja

Rekrutacja 2021/2022

PROCEDURA ODWOŁAWCZA OD WYNIKÓW REKRUTACJI

Procedura odwoławcza

UWAGA!

Rekrutacja do Przedszkola nr 3 w Radzionkowie rozpocznie się  1 marca 2021r., potrwa do 12 marca 2021r. i będzie się odbywała zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Radzionków

ZARZĄDZENIE NR 1251/2021 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych
szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym.

1251

OGÓLNA INFORMACJA O REKRUTACJI DO RADZIONKOWSKICH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Ogólna informacja o rekrutacji do radzionkowskich przedszkoli na rok szkolny 2021-2022

UCHWAŁA NR XLVIII/410/2018
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków

U.RM.XLVIII.410.2018 (2)

UCHWAŁA NR VIII/88/2019
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków

U.RM.2019.VIII.88

Klauzula informacyjna dla rodziców dziecka w związku z procesem rekrutacji do przedszkola

Klauzula informacyjna dla rodziców dziecka w związku z procesem rekrutacji do przedszkola

Wielkość czcionki
Kontrast