Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 1 kwietnia. 

Aby otrzymać  informację o wynikach rekrutacji należy zgłosić się osobiście do przedszkola lub skontaktować się z przedszkolem telefonicznie:  32 286 63 31.

ZARZĄDZENIE NR 1870/2022 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 26 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych
szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym.

ZARZĄDZENIE NR 1870/2022 BURMISTRZA MIASTA RADZIONKÓW z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli oraz do klas I publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Radzionków jest organem prowadzącym.

UCHWAŁA NR XXXV/358/2021
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 2 GRUDNIA 2021 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków

UCHWAŁA NR XXXV/358/2021 RADY MIASTA RADZIONKÓW z dnia 2 GRUDNIA 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków

Klauzula informacyjna dla rodziców dziecka w związku z procesem rekrutacji do przedszkola

Klauzula infomacyjna – rekrutacja dzieci 2022-23

UCHWAŁA NR XXVIII/295/2021
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków

UCHWAŁA NR XXVIII/295/2021 RADY MIASTA RADZIONKÓW z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzionków