Religia katolicka

Religia

Grupa IV „Pingwinki” – poniedziałek, środa, godz. 8.30 – 9.00

Grupa VI „Jagódki” – poniedziałek, środa, godz. 8.30 – 8.30