Psycholog

PSYCHOLOG

mgr Magdalena Ciszewska

Zadania psychologa przedszkolnego:

1. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
3. Obserwacja dzieci w grupach (zarówno podczas zajęć, czynności samoobsługowych, jak i zabawy swobodnej);
4. Prowadzenie z dziećmi indywidualnych zajęć stymulujących rozwój;
5. Indywidualna pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach (rozstanie rodziców, śmierć, choroba);
6. Wspieranie mocnych stron dziecka;
7. Konsultacje z nauczycielami, wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
8.  Profilaktyka powstawania trudności rozwojowych;
9.  Realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pomoc w podjęciu decyzji w kierowaniu dzieci na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;
10) Konsultacje z rodzicami.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 9.30 – 12.30

Wtorek: 9.30 -11. 30

Czwartek: 13.00 – 16.00

Coraz bliżej święta – na jednych z nas na dźwięk tego hasła spływa uczucie ekscytacji i radości, na innych – zimny pot, ale na większość z nas zapewne i jedno i drugie. Świąteczny czas to okres pełen okazji zarówno do wzruszeń, zacieśniania więzi w rodzinie, jak i do konfliktów i spięć. Jak to zrobić, żeby nasze Święta były naprawdę magiczne?

Chyba nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno warto zastanowić się nad tym jakie są nasze oczekiwania wobec tego czasu i… odpuścić chociaż część z nich. Pogodzić się zawczasu z tym, że jeśli na szczycie listy naszych priorytetów postawimy idealnie wyprasowany obrus, perfekcyjnie umyte okna, doskonale zapakowane prezenty i 12 potraw – a do tego wszystkie te rzeczy chcemy przygotować własnymi rękami, to na stworzenie atmosfery spokoju i radości zapewne nie wystarczy nam zasobów, bo zniszczą nas frustracja, stres i poczucie przytłoczenia. Do naszych, związanych ze Świętami emocji, dochodzą jeszcze emocje naszych dzieci, które wobec nietypowego, świątecznego planu dnia, odświętnego stroju, odwiedzin dawno niewidzianych krewnych oraz konieczności dostosowania się do świątecznych zasad i tradycji mogą czuć się naprawdę zagubione. Jak pomóc im (a przez to również sobie) przygotować się do tego czasu w taki sposób, żeby był on jak najprzyjemniejszy? W poniższym tekście znajdą Państwo kilka wartościowych sposobów i porad.

Zachęcam do lektury.

http://www.naszekluski.pl/2016/12/swieta-z-dzieckiem/

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH W NASZYM PRZEDSZKOLU

 Miło nam poinformować, że w naszym przedszkolu wspieramy dzieci doświadczające trudności w zakresie regulacji emocji, relacji interpersonalnych oraz rozumienia i stosowania zasad funkcjonowania społecznego, pracując z nimi metodą Treningu Umiejętności Społecznych (TUS). Czym dokładnie jest TUS? Posłuchaj i dowiedz się: