DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice!

Rozpoczęliśmy zapisy na dyżur wakacyjny.

Dyżur wakacyjny jest przeznaczony dla dzieci rodziców pracujących.

W lipcu dyżur pełni nasze przedszkole, natomiast w sierpniu Przedszkole nr 4 w Rojcy.

W celu zapiania dziecka na dyżur należy pobrać, wypisać i złożyć w macierzystym przedszkolu wniosek zapisu dziecka na dyżur wakacyjny. 

Wnioski zapisu na dyżur do Przedszkola nr 3 i do Przedszkola nr 4 należy złożyć na dwóch odrębnych drukach oznaczonych odpowiednio numerem przedszkola.

Wnioski można pobrać w przedszkolnej szatni.

Wnioski należy składać w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO 14 CZERWCA.