Konkurs plastyczny „Jak wygląda muzyka?”

KONKURPLASTYCZNY

„JAK WYGLĄDA MUZYKA?”

 

Zapraszamy przedszkolaki do udziału w konkursie plastycznym 
„Jak wygląda muzyka?”. Ideą konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno muzyki, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Zasady konkursu:

  1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką (np. malowanie, kolaż, wycinanka, rysowanie, wyklejanie) przy wykorzystaniu np. kredek, pasteli, farb plakatowych, długopisów, ołówków, akwareli, węgla, bibuły, kolorowego papieru i innych materiałów oraz w dowolnym formacie.
  2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem Rodzica.
  3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką tj.:
  • Imię i nazwisko dziecka
  • Wiek dziecka oraz nazwa grupy
  1. Prace należy dostarczyć do przedszkola do 6 maja 2022r.

 

Wyniki konkursu:

  1. Komisja powołana przez Przedszkole wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
  2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne.
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole3.radzionkow.pl
  1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.