Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny w cyfrowym świecie”

Zapraszamy przedszkolaki do udziału w konkursie plastycznym 
„Jestem bezpieczny w cyfrowym świecie?”.

Ideą konkursu jest zwrócenie na świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu i komputera.

Zasady konkursu:

 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką oraz w dowolnym formacie.
 2. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem Rodzica.
 3. Każda praca powinna być opatrzona metryczką tj.:
 • Imię i nazwisko dziecka
 • Wiek dziecka oraz nazwa grupy
 1. Prace należy dostarczyć do przedszkola w dniach 13-17 listopada
 2. Termin ogłoszenia wyników: 24 listopada

 

Wyniki konkursu:

 1. Komisja powołana przez Przedszkole wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory estetyczne.
 3. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole3.radzionkow.pl
 1. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.

 

Więcej informacji o konkursie w regulaminie.

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym