Międzyprzedszkolny konkurs fotograficzny

Zapraszamy wszystkie dzieci z przedszkoli w Radzionkowie 

do udziału w konkursie fotograficznym

pt. „SPORT uprawiamy, ubaw z tego mamy!” – czyli majówka na sportowo!

Prace konkursowe można składać do 17.05.2024r. w Przedszkolu nr 3 w Radzionkowie.

Regulamin

Warunki uczestnictwa:

 • Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie jednej fotografii lub kolażu zdjęć nawiązującej do tematu pt. „SPORT uprawiamy, ubaw z tego mamy!”- czyli majówka na sportowo!
 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci z Przedszkoli na terenie miasta Radzionków.
 • Na fotografii powinno znajdować się tylko dziecko (uczestnik konkursu).  
 • Do prac należy dołączyć Kartę uczestnika– załącznik nr 1, którą powinien podpisać rodzic lub osoba uprawniona do reprezentowania dziecka.
 • Opiekun prawny zobowiązany jest do podpisania Zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka – załącznik numer 2 .
 • Rodzice zobowiązani są do podpisana – Oświadczenia uczestnictwa w konkursie – załącznik nr 3.
 • Prace należy czytelnie podpisać na odwrocie podając imię, nazwisko, wiek dziecka, oraz nazwę grupy i adres przedszkola.
 • Format zdjęcia 15×21 wywołany na papierze błyszczącym lub w przypadku kolażu max. Format A4.
 • Jeden autor może złożyć jedną pracę, a z każdego przedszkola można złożyć do 4 prac (2 z każdej kategorii wiekowej).
 • Każdą fotografie z kartą zgłoszenia umieszczone w przeźroczystej „koszulce” należy przekazać do Przedszkola nr 3 w Radzionkowie.
 • Jury będzie oceniać prace w dwóch kategoriach wiekowych: grupy młodsze (3-4 lat)  oraz grupy starsze (5-7 lat).
 • Nagrody będą przyznawane indywidualnie.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA NR 3 W RADZIONKOWIE