O nas

O przedszkolu “SKRZAT” słów kilka…    

  Przedszkole nr 3 jest jednym z trzech państwowych, radzionkowskich przedszkoli. Nasze przedszkole znajduje się przy ulicy Szymały.  Sąsiadujemy z zaprzyjaźnioną z nami Szkołą Podstawową nr 2. W pobliżu przedszkola znajduje się także ośrodek zdrowia, korty tenisowe oraz kilka punktów usługowych, w których jesteśmy częstymi gośćmi. Za przedszkolem znajduje się duży ogród wyposażony w kolorowy plac zabaw przeznaczony dla starszych i młodszych przedszkolaków, piaskownicę i huśtawki oraz przestrzeń przeznaczoną do zabaw i gier ruchowych.  Przed przedszkolem usytuowany jest także niewielki plac zabaw dostępny nie tylko dla przedszkolaków, ale także dla okolicznych mieszkańców

Nasze przedszkole zaprasza  wychowanków w swoje progi od godziny 6.00 do 16.00. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci przebywają w jednej z sześciu przedszkolnych sal zajęć. Każda sala jest codziennym miejscem zabawy i nauki 25 przedszkolaków. Sale są kolorowe, przestronne. wyposażone w przyjazne dzieciom zabawki oraz pomoce do zajęć dydaktycznych. Każda sala jest umownie podzielna na dwie części. W pierwszej części znajdują się stoliki, przy których dzieci spożywają posiłki, malują, rysują, wycinają, wyklejają, układają puzzle, grają w gry. W drugiej części sali znajduje się dywan, wokół którego usytuowane są różnego rodzaju kąciki zabaw. Każda sala wyposażona jest w monitor multimedialny lub ekran z dostępem do Internetu. Sprzęt multimedialny  służy do prowadzenia zajęć m.in zajęć z programowania i kodowania. Do tego celu służą także maty i krążki do kodowania oraz zestawy kolorowych, plastikowych kubeczków. Przedszkole dysponuje także bogatą bazą materiałów plastycznych, sprzętem sportowym oraz szerokim wachlarzem instrumentów muzycznych. Sale wyposażone są także w łazienki przystosowane do potrzeb i wzrostu przedszkolaków. Każde dziecko posiada własny wieszaczek w łazience, szafkę w sali oraz półeczkę w szatni oznaczone tym samym znaczkiem. Obecnie w łazience dzieci korzystają z ręczników jednorazowych w związku  trwająca pandemią COVID -19 oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Przedszkole przestrzega wszelkich zaleceń związanych ochroną przeciw COVID -19

W czasie przedszkolnego dnia dzieci znajdują się pod opieką nauczycieli przygotowanych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W pracy dydaktycznej nauczycieli wspomagają specjaliści: logopeda i oligofrenopedagog oraz nauczyciele rytmiki, języka angielskiego oraz religii. Z nauczycielami współpracują także woźne oddziałowe, pomagające dbać o bezpieczeństwo dzieci w czasie zabaw w ogrodzie,  spacerów oraz podczas zajęć dydaktycznych. O zdrowe, smaczne i kolorowe posiłki dbają panie kucharki wraz z panią  intendentką, drobnymi remontami i naprawami zajmuje się pan konserwator. Nad wszystkim czuwa pani dyrektor, która wspiera nauczycieli w realizowaniu misji opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej przedszkola, służy radą rodzicom oraz pełni funkcję administratora i managera placówki.

W godzinach dopołudniowych w przedszkolu realizowane są wytyczne Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.  Nauczyciele realizują zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych, w czasie odpowiadającym możliwościom dzieci w wieku od 3 do 6 lat, jednocześnie pozostawiając przedszkolakom odpowiednią ilość czasu na swobodną zabawę oraz pobyt na świeżym powietrzu. Po południu dzieci uczestniczą w zajęciach wykraczających poza podstawę programową. W tym czasie nauczyciele prowadzą zajęcia i zabawy zgodne w zainteresowaniami dziećmi oraz realizują autorskie projekty edukacyjne. Jest to także czas wykorzystywany na pracę indywidualną z dziećmi wymagającymi stymulowania rozwoju, rozmowy z rodzicami oraz odpoczynek i relaksację przedszkolaków.

 

W naszym przedszkolu kultywujemy tradycje regionalne, a także dbamy o dobre kontakty przedszkola z domem rodzinnym dzieci organizując zajęcia otwarte dla rodziców oraz zapraszając rodziny przedszkolaków do udziału w uroczystościach przedszkolnych.   Cyklicznie w przedszkolu odbywają się imprezy i uroczystości jak: Pasowanie na Przedszkolaka, Barbórka, Spotkanie z Mikołajem, Kolędowanie, Wigilia, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Bal Przebierańców, Pierwszy Dzień Wiosny, Spotkanie Wielkanocne, Dzień Rodziny, Noc w przedszkolu, Piknik Przedszkolny. Chętnie włączmy się także w konkursy i akcje proponowane przez środowisko lokalne. Co roku uczestniczymy w Festiwalu Ekologicznym organizowanym przez Stowarzyszenie “Zielona Ziemia”, Barwnym korowodzie z okazji Dni Radzionkowa, konkursie mowy śląskiej “Przidom do nos po niyszporach” czy akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Jesteśmy także uczestnikami i laureatami akcji i konkursów ogólnopolskich. Bierzemy udział w takich programach jak “Mały miś w świecie wielkiej literatury”, “Kubusiowi Przyjaciele Natury”, “Wirusoochrona”, “Mamo, tato wolę wodę”, „MOGĘ! Zatrzymać smog – Przedszkolaku złap oddech”. „BohaterON”

W bieżącym roku szkolnym 2021/2022 działania naszego przedszkola skupiają się wokół tematyki integracji sensorycznej i odbywają się pod hasłem:

„Przedszkole przyjazne sensorycznie” 

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich dzieci ze szczególnym uwzględnieniem stymulowania zmysłów poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne i ruchowe.

W ramach realizacji tego zadania podejmujemy następujące działania :

 • Aranżowanie przestrzeni w salach – tworzenie kącików mających wspierać terapię zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej: kącik wyciszenia, kącik z materiałami otwartymi, naturalnymi, różnofakturowymi, kącik teatralny, kącik z lustrem (wg potrzeb grupy).
 • Wprowadzenie zasady „zmienności” zabawek i pomocy dydaktycznych.
 • Rozmieszczanie roślin w salach. Zachęcanie dzieci do wyposażania sali w przyniesione z domu rośliny.
 • Prowadzenie regularnych zajęcia z zakresu dużej motoryki (codzienne ćwiczenia poranne, zajęcia gimnastyczne dwa razy w tygodniu)
 • Prowadzenie regularnych zabaw z zakresu sensoplastyki.
 • Regularny pobyt na placu zabaw, wykorzystywanie urządzeń na placu oraz naturalnego ukształtowania terenu do zabaw sensorycznych, rozwijanie motoryki dużej.
 • Wycieczki i spacery do miejsc o różnorodnym ukształtowaniu terenu, zbieranie materiału naturalnego, poznawanie faktury, kształtu różnorodnych roślin.
 • Założenie ogródka warzywnego w sali lub w ogrodzie przedszkolnym.
 • Organizowanie wycieczek przyrodniczych.
 • Warsztaty dla dzieci typu np. „Las w słoiku”.
 • Zorganizowanie rodzinnego konkursu plastyczno – technicznego pt. „Książeczka sensoryczna”.
 • Rozbudzanie talentów muzycznych poprzez stosowanie różnorodnych metod i form rozwijających zainteresowania muzyczne:
  • Metoda KLANZY – pedagogika zabawy,
  • Metoda Orffa,
  • Metoda Labana,
  • Metoda Kniesów
  • Metoda ruchu rozwijającego Sherborne,

Nasi nauczyciele i przedszkolaki przystąpili w tym roku do wielu ciekawych programów i projektów:

SENSOSMYKI

KRAINA ZMYSŁÓW

MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

OTO HAŁABAŁA ZNA GO POLSKA CAŁA

ZABAWA ZE SZTUKĄ

Z KULTURĄ MI DO TWARZY

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony naszego przedszkola, aby przekonać się jak funkcjonuje ono na co dzień.