Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 3

   6.00 – 8.00           

 • schodzenie się dzieci
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
 • zabawy swobodne dzieci
 • wspomaganie rozwoju dziecka (praca stymulacyjno – kompensacyjna)

     8.00 – 9.00       

 • zabawy indywidualne i zespołowe
 • ćwiczenia poranne
 • zabiegi higieniczne
 • praca dyżurnych w grupach starszych
 • śniadanie

    9.00 – 10.00           

 • zajęcia dydaktyczne kierowane przez nauczyciela (czas trwania uzależniony od grupy wiekowej)
 • zabawy dydaktyczne
 • zabawy integracyjne
 • zabawy i gry zespołowe

   10.00 – 11.00             

 • pobyt dzieci na świeżym powietrzu
 • spacery
 • zabawy ruchowe
 • gry zespołowe, gry z regułami
 • ćwiczenia i zabawy ze sprzętem sportowym
 • zabawy dowolne z wykorzystaniem sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym

    11.00 – 12.00        

 • zabawy swobodne dzieci: zabawy w kącikach tematycznych, zabawy konstrukcyjne, plastyczne, dydaktyczne
 • ćwiczenia i zabawy logopedyczne
 • zabiegi higieniczne
 • praca dyżurnych w grupach starszych

    12.00 – 13.00          

 • obiad
 • rozchodzenie się dzieci
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
 • swobodna aktywność dziecka
 • kontakt z literaturą
 • wspomaganie rozwoju dziecka (praca stymulacyjno- kompenscayjna)

    13.00 – 16.00         

 • odpoczynek poobiedni w grupie młodszej (leżakowanie)
 • rożne formy działalności dzieci: plastyczna, techniczna, ruchowa, muzyczna – zajęcia wykraczające poza Podstawę Programową
 • realizowanie projektów edukacyjnych
 • swobodna aktywność dziecka
 • podwieczorek
 • pobyt na świeżym powietrzu
 • kontakty indywidualne z dziećmi i rodzicami
 • rozchodzenie się dzieci