REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

 

Rekrutacja do Przedszkola nr 3 w Radzionkowie na rok szkolny 2024/2025 trwać będzie od 4 marca 2024 r. do 13 marca 2024r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy pobrać i w terminie złożyć poprawienie wypełniony „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025” wraz z niezbędnymi załącznikami. Wszystkie dokumenty można pobrać w formie edytowalnej ze strony internetowej lub w wersji papierowej w przedszkolu. 

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.00 – 16.00

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji oraz pozostałymi przepisami regulującymi ten proces. 

REGULAMIN REKRUTACJI 2024/2025

KRYTERIA PUNKTOWE

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 

Dokumenty do pobrania

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

Załącznik nr 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Załącznik nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Załącznik nr 3 Oświadczenie o zamieszkaniu rodziców na terenie Gminy Radzionków i rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych według właściwości zamieszkania

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące obwodu szkoły

Załącznik nr 5 Oświadczenie o rodzeństwie kontynuującym edukacje przedszkolną w roku szkolnym 2022-23 lub ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola

Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące zapisywanego dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły obwodowej przedszkola, do którego składany jest wniosek – SP nr2