Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu

Na mocy UCHWAŁY NR LV/563/2023 RADY MIASTA RADZIONKÓW z dnia 30 marca 2023 r.
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków od 20 kwietnia 2023 r. następuje zmiana wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

UCHWAŁA NR LV/563/2023 RADY MIASTA RADZIONKÓW z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzionków