Podziękowanie za udział w kiermaszu

Drodzy Rodzice!

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i włączenie się w przygotowanie
kiermaszu wielkanocnego.

Cały dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony
na doposażenie przedszkolnego placu zabaw.

Bardzo dziękujemy za Państwa hojność,
życzliwość oraz pozytywny odbiór!