Radosnych Świąt Wielkanocnych

Niech zmartwychwstały Jezus
przyniesie nadzieję i pokój do Waszych domów.
Wesołych, błogosławionych Świąt Wielkanocnych,
pełnych refleksji, wiary i miłości.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego
będzie w Waszych sercach przez cały rok. Alleluja!

Radosnych Świąt Wielkiejnocy, ciepłej, rodzinnej atmosfery,
miłych spotkań z najbliższymi i wiosennego nastroju.

życzy 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Personel i Wychowankowie

Przedszkola nr 3 w Radzionkowie