Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu nr 3 w Radzionkowie

Szanowni Rodzice!

    Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie nr 4/2023/2024 z dnia 15 lutego
wprowadzone zostały w naszej placówce Standardy Ochrony Małoletnich.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami na podstronie „Standardy Ochrony Małoletnich”.

    Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu nr 3 w Radzionkowie określają przede
wszystkim procedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne a także zasady
zapobiegania krzywdzeniu dzieci, a w sytuacji gdy do krzywdzenia doszło – określają zasady
zmniejszenia rozmiaru krzywdzenia oraz jego skutków poprzez prawidłową i efektywną
pomoc dziecku i jego rodzinie.

    Niniejszy dokument jest dostępny na stronie internetowej naszego przedszkola, a także w
kąciku dla Rodziców w holu przedszkolnym. Treści zawarte w standardach będą szeroko
promowane wśród całego personelu, rodziców i dzieci uczęszczających do naszego
przedszkola.