Standardy ochrony małoletnich

Szanowni Rodzice!

    Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola nr 3 w Radzionkowie nr 4/2023/2024 z dnia 15 lutego
wprowadzone zostały w naszej placówce Standardy Ochrony Małoletnich.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem:

Standardy Ochrony Małoletnich w Przedszkolu nr 3 Radzionkowie

Procedury obowiązujące w naszych standardach:

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci

Procedura postępowania w razie podejrzenia, że dziecko odbiera z przedszkola rodzic/opiekun prawny będący od wpływem alkoholu lub narkotyków

Procedura postępowania, gdy dziecko jest odbierane z przedszkola przez osobę niepełnoletnią

Procedura postępowania gdy rodzic/opiekun prawny notorycznie odbiera dziecko po godzinach zajęć placówki

Procedura monitorowania osób wchodzących i opuszczających teren przedszkola

Procedura postępowania w przypadku zauważenia u dziecka niebezpiecznych przedmiotów

Procedura bezpiecznego korzystania z komputera i urządzeń peryferyjnych

Procedura ochrony wizerunku i danych osobowych

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez opiekuna prawnego

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka przez pracownika przedszkola

Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka na skutek przemocy rówieśniczej popełnionej przez dziecko

Procedura „Niebieskiej Karty”

ARYTYKUŁY DOT. STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH:

Podstawowe zasady ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 

 

WAŻNE ADRESY – DO KOGO O POMOC W KRYZYSIE

DLA DZIECI I DOROSŁYCH

 • Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia: 112
 • Fundacja Centrum Praw Kobiet:  22 6222517, Warszawa ul. Wilcza 60
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111 czynny codziennie w godzinach od 12.00 do 2.00 (połączenie bezpłatne)
 • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka:  800 12 12 12 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.
 • Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu emocjonalnego: w ramach Centrum Wsparcia Fundacja Itaka prowadzi całodobową przez 7 dni w tygodniu pomoc telefoniczną pod nr tel. 800 70 22 22
 • Telefon Nadziei dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej: 800 112 800 czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-7.00, w sobotę, niedzielę i święta czynne całą dobę (połączenie bezpłatne)
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii”: tel 22 668 700 od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00 sb – nd w godz. 10.00-16.00
 • Całodobowy Telefon dla Ofiar i Sprawców Przemocy Seksualnej: 22 828 11 12
 • Telefon Zaufania dla Osób doświadczających przemocy: 600 070 717
 • Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w kryzysie emocjonalnym: 116 123

Ważne adresy:

 • Komisariat Policji w Radzionkowie tel. 47 85 345 13, tel. 47 85 345 23
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzionkowie  ul. Kużaja  tel./ 32 286 65 44  
 • Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach  – 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Cebuli 5  tel.
 • Prokuratura Rejonowa w Tarnowskich Górach ul. Opolska 21 42-600 Tarnowskie Góry tel. 32 76 85 400
 • Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej – ul. Karłuszowiec 11 42-600 Tarnowskie Góry  Tel: 32 769 00 01