Logopeda

Logopeda

mgr Monika Giełzak-Chudziak

Zadania logopedy:

  1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
  2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
  3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
  4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 11.30 – 15.30

Czwartek: 7.30 – 10.30

Piątek: 11.30 – 15.30

 

NASZA PRACA NA ZAJĘCIACH LOGOPEDYCZNYCH

Terapia logopedyczna wymaga systematyczności, powtarzalności i wielokrotnie ciężkiej pracy dziecka, jednak wcale nie musi być nudna i żmudna.

Różnorodność i atrakcyjność ćwiczeń, właściwie dobrane metody i formy pracy oraz odpowiednia atmosfera nie tylko stymulują i usprawniają wszystkie obszary językowe, ale prowadzą do większej aktywności, samodzielności, zaangażowania, a przede wszystkim wywołują uśmiech na twarzy dzieci.

Ponadto jeżeli zajęcia terapeutyczne są obszarem do wspólnej zabawy, zdrowej rywalizacji
i wielozmysłowego doświadczania, stają się doskonałym motywatorem, dają satysfakcję
i chęć do dalszego działania, w efekcie prowadząc do skuteczności procesu terapeutycznego.  

 

             

           

      

 

   

     

       

     

     

         

 

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

Święta Bożego Narodzenia to magiczny, mobilizujący do działania czas.

W przedświątecznej gorączce wiele zadań można wykonać wspólnie z dzieckiem przy okazji rozwijając i trenując szereg istotnych dla prawidłowego rozwoju umiejętności.

Wspólne pieczenie pierników to doskonałe ćwiczenia motoryki małej, praktyczny trening mięśni dłoni i ręki, trening precyzji ruchowej, nazywania, bogacenia słownictwa o nowe czasowniki i rzeczowniki, ćwiczenia rozpoznawania i łączenia kształtów, rozwijania wyobraźni, estetyki oraz rozbudzania zmysłów: węchu, smaku, dotyku.

Efektywna terapia i znakomita zabaw – gwarantowane.

 

LOGOPEDYCZNE ODLICZANIE DO ŚWIĄT

Odpowiednia sprawność narządów artykulacyjnych, a więc: warg, języka, podniebienia miękkiego, twardego, żuchwy, zębów oraz dziąseł jest niezbędna do prawidłowej realizacji głosek.

W trakcie zajęć logopedycznych to właśnie ćwiczenia usprawniające nasze artykulatory
wykonujemy najczęściej.

Tylko systematyczność i ciągłość procesu terapeutycznego daje zamierzone efekty.
Dlatego też zachęcam do wspólnych ćwiczeń z dzieckiem w domu proponując

Logopedyczny Kalendarz Adwentowy,

który stanowi doskonałą alternatywę dla tych tradycyjnych – czekoladowych.

Pobrane karty należy wydrukować, obrazki wyciąć i ponaklejać na właściwe okienka w kalendarzu.  Każdego dnia, dziecko wykonuje ukryte w kalendarzu ćwiczenie logopedyczne,
w nagrodę kolorując obrazek.

Ćwiczenia warto wykonywać przy lustrze, wtedy dziecko widzi postępy swojej pracy,
a dodatkowo kontroluje i koryguje układ swoich narządów mowy.

Zachęcam do wspólnej zabawy.

Logopedyczny Kalendarz Adwentowy

MISIOWE ZABAWY LOGOPEDYCZNE

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia, który przypada 25 listopada, wszystkie dzieci miały okazję uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno-logopedycznych. Podczas wspólnej zabawy z Misiem dzieci usprawniały praksję narządów artykulacyjnych, bogaciły ekspresje i percepcję mowy, trenowały koordynację wzrokowo-słuchową, podejmowały próby czytania, a co najważniejsze radośnie i aktywnie spędziły czas.

 

PIERWSZE SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ – INTEGRUJĄCE ZABAWY Z DINUSIEM

Wrześniowe spotkania z Dinusiem miały głównie na celu zapoznanie dzieci z logopedą i jego pracą, po to by w poczuciu bezpieczeństwa i z radością uczestniczyć w zajęciach kształtujących prawidłową wymowę. Podczas wspólnej zabawy przedszkolaki usprawniały swoje narządy artykulacyjne, rozwijały percepcję i ekspresję mowy, trenowały spostrzegawczość, koncentrację uwagi oraz percepcję wzrokowo-słuchową. Mam nadzieję, że po takiej integracji czas spędzony w gabinecie logopedycznym będzie miłym doświadczeniem i przyniesie zamierzone efekty.