Pedagog specjalny

Pedagog specjalny

mgr Weronika Wiśniewska

Zadania pedagoga specjalnego:

1. Współpraca z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy mi.n.

– rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, 

– diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

5. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

– placówkami doskonalenia nauczycieli,

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

– pracownikiem socjalnym,

– asystentem rodziny,

– kuratorem sądowym i innymi.

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8.30 – 9.30

Wtorek: 8.30 – 12.00

Środa: 9.00 – 9.30, 11.00 – 13.00

Czwartek: 11.00 – 13.00

Piątek: 12.00 – 13.00 

Pedagog specjalny radzi:

Ćwiczenia wspomagające integrację sensoryczną

1.      „Dotykowe pudełko”- weź pudełko po butach lub poszewkę na poduszkę, umieść w środku różne przedmioty, po czym poproś dziecko, by wkładając rękę do pudełka spróbowało zgadnąć, jakiego przedmiotu dotyka

2.      Siłowanie- usiądź na podłodze i powiedz dziecku „spotkałeś na swojej drodze ogromny kamień, spróbuj go przepchnąć”.

3.      Zabawa w „taczkę”- dziecko opiera dłonie o podłogę, a ty chwytasz je za nogi i prowadzisz niczym taczkę.

4.      Nalewanie i przesypywanie- pozwól dziecku na eksperymenty, niech przelewa płyny z kubeczka do kubeczka, przez lejek, a łyżeczką przesypuje drobne materiały (ryż, kaszę) do pojemników różnej wielkości i kształtu.
5.      Skakanie przez gumę- gumę można przymocować np. do nóżek od krzesła. Możesz dziecku zademonstrować różne sposoby skakania przez gumę.
6.      Zabawa w kopciuszka- przygotuj w misce różne rodzaje ziaren, zadaniem dziecka będzie wybranie z miski jednego rodzaju.
7.      Zabawy z gazetą- zgniatanie, darcie, robienie kulek z gazety- to tylko niektóre pomysły na to, jak możesz wykorzystać z dzieckiem stare gazety.
8.      Rzucanie do celu- ta prosta zabawa sprawdzi się w pracy z dziećmi w każdym wieku. Możesz dostosować przedmiot rzutu i odległość do celu w zależności od umiejętności dziecka.
9.      „Gra na pianinie”- delikatne opukiwanie opuszkami palców o stolik.
10.   Podrzucanie i łapanie piłki – z utrudnieniami: klaśnięciem, wielokrotnym klaśnięciem, przysiadem, obrotem ciała o 360 stopni itp.
11.   Malowanie palcami- używaj specjalnej farby do malowania palcami i mieszaj ja z innymi materiałami, np. ryżem, piaskiem, nasionami czy prażoną kukurydzą, aby uzyskiwać nowe doznania dotykowe. Możesz też stworzyć własną farbę z pianki do golenia, sosu, czy galaretki.
12.   Sensoryczny kubełek- napełnij duży plastikowy kubełek ryżem, makaronem, płatkami kukurydzianymi, prażoną kukurydzą, piaskiem, wodą, nasionami itp. Następnie umieść w środku kilka różnych przedmiotów. Poproś dziecko, aby zanurzyło dłonie w pojemniku i postarało się znaleźć przedmioty. Spróbuj napełnić kubełek czymś ciepłym, zimnym, szorstkim, gładkim itp.
13.   Lepienie z masy solnej- z wcześniej przygotowanej masy solnej ulep z uczniem ozdoby- anioły, kwiatuszki, serduszka- zgodnie z waszą wyobraźnią.
14.   Skakanie na skakance- możesz przeprowadzić dla swojego ucznia mały konkurs skoków na skakance- szczególnie, gdy masz okazję wyjść z nim na podwórko w słoneczny dzień.
15.   Chodzenie z woreczkiem na głowie- uczeń przemieszcza się z jednego punktu sali do drugiego z woreczkiem na głowie. 
16.   Podawanie ręki- ćwicz z uczniem podawanie ręki do przywitania z równoczesnym skierowaniem wzroku na osobie witającej
17.   Wyklaskiwanie rytmu- spróbuj nauczyć dziecko wyklaskiwania prostych rytmów.
18.   Wyklejanie plasteliną- np. kolorowanek, własnych rysunków.
19.   Granie w memory- ćwiczenie spostrzegawczości w każdym wieku. Dla starszych dzieci można wykorzystać memory np. matematyczne z tabliczką mnożenia.
20.    Granie w łapki- ze wspólnym śpiewaniem rymowanek.