III Jeżyki

Grupa III „Jeżyki”

Dzieci 4-5 letnie

„Igły jak u sosny na grzbiecie mu wyrosły.

Ma długi czarny ryjek, potrafi pokonać żmiję!

Zjada tłuściutkie robaki… My wiemy kto to taki:

Mały śmieszny zwierz nazywa się JEŻ!”

 

CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

1. Dzieciaki w ruchu

 • aktywne uczestniczenie w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, w tym z przyborami i zabawach naśladowczych
 • samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych
 • kształtowanie sprawności ciała i koordynacji w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie
 • szanowanie uczuć i emocji swoich i innych osób
 • tworzenie i wdrażanie swoich własnych strategii działania
 • zgodne współdziałanie z dziećmi w zabawie i pracach użytecznych
 • respektowanie norm społecznych, reguł gier i zabaw grupowych tworzonych spontanicznie podczas zabaw dowolnych
 • posługiwanie się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka (słownictwo dotyczące rodziny, czasu wolnego, gier i zabaw, praw i obowiązków dziecka, zawodów wykonywanych przez rodziców, zjawisk przyrodniczych)
 • posługiwanie się językiem w mowie zrozumiałej dla innych, wyrażanie swojego rozumienia świata za pomocą języka mówionego
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat historyjki obrazkowej (swobodne wypowiedzi)
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wybraną cechę
 • rozróżnianie podstawowych figur geometrycznych
 • odtwarzanie układów przedmiotów i tworzenie własnych
 • podejmowanie samodzielnej aktywności poznawczej: zagospodarowanie kącika zdrowia, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi
 • czynnościowe dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej
 • określanie kierunków na kartce
 • eksperymentowanie ruchem rozwijające wyobraźnię muzyczną, muzykowanie z użyciem instrumentów i innych źródeł dźwięku
 • wdrażanie do słuchania i śpiewania piosenek
 • ćwiczenia w kreśleniu po śladzie, liter i znaków literopodobnych

2. Lato w sadzie i w ogrodzie

 • wzmacnianie odporności dziecka poprzez organizowanie różnych aktywności na świeżym powietrzu niezależnie od warunków atmosferycznych
 • wdrażanie do przestrzegania i stosowania zasad bezpiecznego zachowania podczas zabaw i gier oraz różnych form rekreacji
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania
 • wdrażanie do odpowiedzialnego, sumiennego i rzetelnego wykonywania podejmowanych zadań i obowiązków
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uczenie szacunku do życia w każdej formie jego istnienia
 • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia i sposobami na uniknięcie tych zagrożeń
 • zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie lata
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • doskonalenie umiejętności przeliczania przedmiotów w zakresie 10, liczenie z prawej do lewej i z lewej do prawej, liczenie w przód i wspak
 • zachęcanie do poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, eksperymenty i działanie
 • kształtowanie umiejętności rozumienia relacji głoska – litera w czasie zabaw językowych i czytelniczych
 • doskonalenie umiejętności pisania po śladzie, kreślenia znaków literopodobnych i liter
 • wdrażanie do czytania sylab i wyrazów utworzonych z poznanych liter
 • doskonalenie pamięci przez naukę krótkich wierszy i rymowanek
 • rozwijanie wyobraźni muzycznej, zachęcanie do swobodnego muzykowania

3. Z wizytą w wiejskiej zagrodzie

 • rozwijanie ekspresji artystycznej w czasie zabaw naśladowczych, dramowych i muzycznych
 • stosowanie chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pisania
 • wdrażanie do respektowania przyjętych norm i zasad postępowania, w tym do przestrzegania zasad bezpieczeństwa np. podczas pobytu na wsi
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń i opowieści
 • kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych oraz wytworów ich pracy
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uwrażliwianie na emocje i potrzeby innych osób, zachęcanie do wyrażania swoich potrzeb i uczuć w kulturalny sposób
 • doskonalenie umiejętności obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie latem
 • doskonalenie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie
 • budowanie czynnego i biernego słownika dziecka (wyrażenia i zwroty związane z wyjazdem na wieś)
 • określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”, „w przód”, „w tył”, „w bok”, „za”, „przed”, „między”
 • przeliczanie w zakresie 10 (i większym)
 • klasyfikowanie, segregowanie, wskazywanie różnic i podobieństw
 • rozwijanie umiejętności określania relacji czasowych między wydarzeniami
 • wdrażanie do czytania – czytanie sylab, krótkich wyrazów i prostych zdań obrazkowo-wyrazowych
 • doskonalenie umiejętności układania sylab i wyrazów z liter, wyrazów z sylab, krótkich prostych zdań z wyrazów
 • ćwiczenia w kreśleniu znaków literopodobnych i liter po śladach z zachowaniem kierunku i płynności pisania

4. Nadchodzi lato

 • doskonalenie sprawności ruchowej poprzez zabawy ruchowe, zajęcia rekreacyjne, piesze wycieczki krajoznawcze
 • utrwalenie zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczek
 • doskonalenie umiejętności określania relacji przestrzennych w przestrzeni i na kartce
 • kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach
 • kształtowanie postaw rozumienia konieczności szanowania działalności innych, wytworów ich pracy
 • wyrabianie umiejętności współdziałania w zespole: podporządkowania się określonym zasadom, podziału ról i przydzielenia określonych czynności do wykonywania
 • wdrażanie do uważnego słuchania
 • uczenie dostrzegania, odkrywania, odbierania i przeżywania wrażeń estetycznych, których dostarcza świat przyrody
 • uwrażliwienie na piękno ziemi ojczystej
 • określanie charakterystycznych dla lata zmian w przyrodzie i otoczeniu, dostrzeganie bogactwa barw, kształtów, zapachów i dźwięków
 • określanie kierunków w praktyce, stosowanie pojęć: „w prawą stronę”, „w lewą stronę”
 • budowanie czynnego i biernego słownictwa dziecka
 • wdrażanie do układania i rozwiązywania różnego rodzaju zagadek, rebusów i szarad o tematyce przyrodniczej
 • rozwijanie wyobraźni i poczucia humoru
 • wdrażanie do uważnego słuchania czytanych przez nauczyciela tekstów
 • wdrażanie do samodzielnego czytania liter, sylab i krótkich wyrazów
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • przeliczanie w zakresie 10 (lub większym)
 • klasyfikowanie, segregowanie i porządkowanie elementów
 • wskazywanie różnic i podobieństw
 • rozwijanie umiejętności malowania, kolorowania i posługiwania się nożyczkami

W tym miesiącu zaśpiewamy:

„Małpia przygoda”

1. W dżungli, w dalekim kraju,
w małpim, zielonym gaju:
mieszkały cztery małpki śmieszne,
małe, rude i pocieszne.

2. Pierwsza – podskakiwała,
druga – trzecią drapała,
gdy trzecia smaczny orzech jadła,
czwarta małpa z drzewa spadła.

3. O! Rety, rety! Co za los!
(chlipnięcie)
Małpka potłukła sobie nos!
(ojoj!)
A pod drzewem tygrys zły,
szczerzy ostre kły! (chrrrrrr!)

4. Małpko, proszę, nie zwlekaj!
Małpko, szybko uciekaj!
Małpka wysoko podskoczyła,
w wielkich liściach się ukryła

„Po łące biega lato”

1.Po łące biega lato
Uwija się jak bąk.
„Dzień dobry” mówi kwiatom
i pieści każdy pąk.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać,
Niech idzie z nami tam.
Rumianek i stokrotka
Pokażą drogę nam.

2. Pomaga lato pszczołom,
Na kwiatach też się zna.
Uśmiecha się wesoło
I w berka z wiatrem gra!

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…

3. Gdy lato jest zmęczone,
W szałasie sobie śpi
I we śnie gra w zielone,
Bo łąka mu się śni.

Ref.:
Kto chce się z latem spotkać…

Fotorelacja 

„JEŻYKOWY” DZIEŃ DZIECKA 

GIMNASTYKA U „JEŻYKÓW”

„Robaczkowa” rozgrzewka…

Sensoryczny tor przeszkód: 

 

RYTMICZNE „JEŻYKI”

„JEŻYKI” ŚWIĘTUJĄ W BARWACH BIAŁO – CZERWONYCH

„JEŻYKI” W KOSMOSIE

GALERIA EKOLOGICZNYCH POTWORÓW I SUPERBOHATERÓW

RECYKLIG W WYKONANIU „JEŻYKÓW”

 

A tak „Jeżyki” pracują w domu…

Po świętach nadal nie leniuchujemy, obserwujemy pogodę i wykonujemy pogodowe zadania. Dla Mai, Hani i dwóch Szymonów kwietniowa pogoda nie ma już żadnych sekretów. 

Mimo, że przed świętami było sporo przygotowań Kinga także znalazła czas na wykonanie wielkanocnych zadań

 

Walerka poukładała pisanki, a potem miała bardzo miłego gościa: jeżyk przyszedł do Jeżyka 🙂 

A tak prezentuje się Szymon ze swoim słoikowym kurczakiem.

Maja wzięła się do dzieła! Zobaczcie jak wytrwale pracowała.

Tymon nie traci ani chwili: zagadki rozwiązane, puzzle ułożone, pora na ćwiczenie spostrzegawczości.

Hania I Emilka są mistrzyniami w znajdowaniu różnic. Zobaczcie jak pięknie narysowały i ozdobiły wielkanocne koszyczki. W dodatku zupełnie samodzielnie podpisały swoje prace. Brawo!

Julka świetnie radzi sobie z wielkanocnymi zadaniami

Szymon z tatą pracują online. Ciekawe kto lepiej sobie radzi? 😉 

Drugi Szymon działa samodzielnie. Podobno zadanie było dla niego bardzo łatwe 🙂 

Hania przygotowała wielkanocne ozdoby już w minioną niedzielę.

Bruno, Lenka, Kornel i Lilka także nie próżnują. Pisanki już uporządkowane. 

 

Spotkanie z pieskiem ze schroniska

Dinozaurowa Biblioteczka „Jeżyków”

Obchodzimy Dzień Dzikiej Przyrody

Świętujemy Dzień Kota

Spotkania z przyrodą – Ekokalendarz

Nasze emocje – radzimy sobie ze złością

Wiemy jak dbać o czyste powietrze – Przedszkolaku Złap Oddech!

Chronimy się przed wirusami

Przez cały tydzień „Jeżyki” uczyły się jak się bronić przed wirusami i jak dbać o swoje zdrowie. Ćwiczyliśmy prawidłowe mycie rąk, sprawdzaliśmy czy brud boi się mydła, razem z psem Łapsonem i Mydłomenem obserwowaliśmy wygląd wirusów. Świnka Zakatarzynka dzięki nam nauczyła się dbać o higienę nosa i prawidłowo kichać. Nasz nowy przyjaciel miś Kubuś pomógł nam zorientować się w zasadach zdrowego odżywiania i namówił nas do biegania i skakania. Chociaż do tego akurat nie trzeba nas było namawiać 😉 

Tłusty czwartek – kodujemy i pałaszujemy

Mali artyści – malujemy na „płótnie” 

Bal Przebierańców u „Jeżyków”

YouTube video

YouTube video

Wigilia u „Jeżyków”

Spotkanie z Mikołajem i Panią Choinką

YouTube video

YouTube video

Barbórkowe świętowanie

YouTube video

YouTube video

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji przygotowaliśmy w naszej sali galerię zdjęć, na których „Jeżyki” prezentują swoje ukochane przytulanki. Dzieci opowiadały o swoich misiach, a następnie wykonały misiowe ramki na zdjęcia. Potem wzięliśmy udział w spotkaniu on-line z misiem Teddy Eddie, który oprowadził na po swoim domku, jednocześnie ucząc angielskiego i zapraszając nas do wspólnej zabawy. Spotkaliśmy się także z panią Anetą – misiową mamą, która przeczytała dla nas opowiadanie o misiu Szarusiu. Z kolei nasz grupowy miś Teddy zaprosił na na misiowe przyjęcie. To był bardzo pluszowy dzień! 

Świętujemy Niepodległość

YouTube video

YouTube video

YouTube video

Budujemy przedszkole – zabawy konstrukcyjne

„Jeżyki” robią jeżyki

Poznajemy literę I, i

Cała Polska programuje

W minionym tygodniu wzięliśmy udział w akcji „Cała Polska programuje”. Wykonaliśmy 5 zadań (każdego dnia jedno)

 1. Zaprogramuj zdrowie – na macie do kodowania zaprogramowaliśmy zdrowy dzień dla naszej grupowej maskotki.
 2. Muzyczny kod – graliśmy na plastikowych kubeczkach do piosenki „Pani Jesień”, zgodnie z ustalonym wcześniej kodem
 3.  Marzę, myślę, konstruuję – poznaliśmy postać Leonarda da Vinci i jego wynalazki oraz skonstruowaliśmy własnego robota (jego głównym zadaniem będzie sprzątanie naszych zabawek 😉 )
 4. Maluję, rysuję, koduję… – tworzyliśmy obrazki według słownego kodu np. narysuj czerwoną kropkę na środku kartki, narysuj niebieskie gwiazdki we wszystkich rogach kartki, poprowadź żółtą linię od czerwonej kropki w górę itp. Powstałe wzory przemienialiśmy w rysunki wg własnych pomysłów.
 5. Kubeczki od A do Z – konstruowaliśmy wieże z plastikowych, kolorowych kubeczków. Najpierw zgodnie z ilością oczek na kostce, a potem według własnych pomysłów

YouTube video

Poznajemy literę „E”

Gimnastyka – obwód stacyjny

Kolejne zajęcia gimnastyczne realizowaliśmy metodą obwodu stacyjnego. Musieliśmy chodzić po ławeczce, skakać obunóż do krążków, czołgać się pod stolikiem i przeciągać po ławeczce. Uffff, ale się namęczyliśmy!

Poznajemy literę „O”

Poznaliśmy pierwsza literkę! Gwiazdą tego tygodnia było „O”! Szukaliśmy przedmiotów, których nazwy zaczynają się głoską „O”, a także tych, które wyglądają jak litera „O”. Potem spacerowaliśmy jak akrobaci po literze „O” ułożonej ze skakanki. Wykonaliśmy także zadanie w książce, które pomogło nam utrwalić znajomość nowej litery. W końcu pracowaliśmy nad kolorowym „O” wyklejając je małymi kółeczkami

Międzynarodowy Dzień Kropki

Słyszeliście kiedyś o Vashti? To dziewczynka, która dzięki narysowaniu jednej kropki odkryła w sobie talent artystki i teraz przekonuje inne dzieci, że także są zdolne i utalentowane. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kropki, który obchodzimy 15 września, poznaliśmy historię Vashti, a  także postanowiliśmy poszukać w sobie talentów. Okazało się, że w każdym z nas drzemie talent muzyczny, gimnastyczny, matematyczny oraz plastyczny. Z naszych umiejętności stworzyliśmy Kropkowe Drzewo Talentów oraz przygotowaliśmy wystawę własnoręcznie narysowanych kropek

NASZE TALENTY

Talent muzyczny

YouTube video

Talent (prawie) gimnastyczny 😉

Talent matematyczny

YouTube video

Nasze pierwsze (prawie) sudoku

Dziś zrobiliśmy pierwszy krok do rozwiązywania zadań typu sudoku. Wykonaliśmy kołderkę dla misia z kolorowych kwadracików. Mieliśmy za zadanie tak rozmieścić kwadraciki, aby dwa w takim samym kolorze nie znalazły się obok siebie. Udało się prawie wszystkim. Niektórzy zadbali także o to, aby w każdym rzędzie i kolumnie każdy kolor wystąpił tylko raz. 

Gimnastyka dobra sprawa!