VI Motylki

GRUPA VI MOTYLKI

dzieci 5-6 letnie

               

P A Ź D Z I E R N I K

Galeria prac plastycznych

ROBOTY – INWENCJA WŁASNA DZIECI (ZADANIE CODE WEEK)

JESIENNE DRZEWA

MARCHEWKOWE POLE

JESIENNE MANDALE

MANDALE – PRACA W GRUPACH

Fotogaleria 

KRÓTKI WGLĄD NA ZADANIA ZWIĄZANE Z CODEWEEK 2021 – UCZYMY SIĘ WSPÓŁPRACY, ROZWIĄZUJEMY ZADANIA

ŚCIEŻKA SENSORYCZNA – wspaniała zabawa dla dużych i małych

TEMATYKA KOMPLEKSOWA – PAŹDZIERNIK

1. Zapachy i smaki jesieni

OBSZAR FIZYCZNY
•rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
•rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej podczas zabaw ruchowych, ruchowo-naśladowczych, manipulacyjnych oraz ćwiczeń graficznych
•doskonalenie umiejętności dbania o higienę zmysłów
OBSZAR EMOCJONALNY
kształtowanie umiejętności wyrażania i nazywania swoich emocji
•uwrażliwianie na piękno języka literackiego podczas słuchania wierszy i opowiadań
•dostrzeganie emocjonalnej wartości przyrody jako źródła satysfakcji estetycznej
OBSZAR SPOŁECZNY
•przestrzeganie zasad i norm obowiązujących w grupie rówieśniczej i w kontaktach z dorosłymi
•rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i analizowania wypowiedzi innych podczas rozmowy
•stosowanie zwrotów grzecznościowych
•doskonalenie umiejętności współpracy w zespole
OBSZAR POZNAWCZY
dostrzeganie znaczenia zmysłów w poznawaniu światA
•wzbogacenie słownictwa służącego opisywaniu wrażeń zmysłowych
•wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „m” „M”
•kształtowanie pojęcia liczby dwa, poznanie cyfry 2
•rozpoznawanie modeli monet 1- i 2-złotowych
•rozwijanie umiejętności przekładania jednych prawidłowości rytmicznych na inne
•doskonalenie umiejętności dostrzegania i stosowania różnych kryteriów klasyfikacyjnych
•wzbogacanie wiedzy o warzywach i owocach oraz uświadomienie ich wartości odżywczych

2. Sztuka bycia razem

OBSZAR FIZYCZNY
•uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz gimnastycznych
•kształtowanie prawidłowych chwytów dłoni
•doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
•budowanie kompetencji w zakresie komunikowania potrzeby ruchu i odpoczynku
OBSZAR EMOCJONALNY
•kształtowanie umiejętności szanowania emocji swoich oraz innych osób
•kształtowanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją podczas przegranej
•uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
OBSZAR SPOŁECZNY
•umacnianie więzi między dziećmi w grupie
•doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
•wdrażanie do samooceny oraz oceny zachowań i postaw innych
•wprowadzenie w świat wartości moralnych, takich jak: dobro, szacunek, tolerancja, otwartość
OBSZAR POZNAWCZY
•rozwijanie zainteresowań książką, czytelnictwem
•wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „e”, „E”
•doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej wyrazów
•kształtowanie pojęcia liczby „trzy”, poznanie cyfry 3
•stosowanie zapisów cyfrowych liczb 1–3
•doskonalenie umiejętności porównywania liczności zbiorów poprzez szacowanie na „oko”, łączenie w pary i przeliczanie

3. O czym szumią drzewa?

OBSZAR FIZYCZNY
•kształtowanie zwinności, zręczności i szybkości
•kształtowanie umiejętności spontanicznego poruszania się w rytm muzyki
•doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych
OBSZAR EMOCJONALNY
•rozwijanie umiejętności mówienia o swoich odczuciach
•kształtowanie postawy proekologicznej
•uwrażliwianie na piękno i różnorodność krajobrazu leśnego
OBSZAR SPOŁECZNY
•wdrażanie do odpowiedzialnego wypełniania zadań
•wdrażanie do podjęcia współpracy oraz zdrowej rywalizacji w parach i w zespołach
OBSZAR POZNAWCZY
•rozwijanie słownictwa związanego z tematyką i uściślenie pojęć
•wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „l” „L”
•rozwijanie umiejętności dokonywania syntezy i analizy sylabowej i głoskowej
•rozwijanie umiejętności budowania i konstruowania z wykorzystaniem różnych materiałów
•kształtowanie umiejętności układania rytmów
•zapoznanie z kolejnością pór roku, miesięcy i dni
•zapoznanie z wybranymi gatunkami drzew oraz ptaków
•wdrażanie do samodzielnej aktywności poznawczej: albumy, książki przyrodnicze itp.

4. Jesienne strategie zwierząt

OBSZAR FIZYCZNY
•rozwijanie motoryki małej poprzez wykonywanie czynności precyzyjnych, takich jak wiązanie sznurka (wstążki), rozłupywanie orzechów
•rozwijanie motoryki dużej poprzez zabawy ruchowe, rytmiczno-muzyczne, ćwiczenia poranne i gimnastyczne
•doskonalenie sprawności manualnej podczas wykonywania prac konstrukcyjnych, plastycznych, manipulacyjnych
OBSZAR EMOCJONALNY
•nabywanie umiejętności panowania nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji
•nabywanie umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne osób z najbliższego otoczenia
•rozwijanie empatii w stosunku do zwierząt
•uwrażliwienie na piękno otoczenia przyrodniczego
OBSZAR SPOŁECZNY
•doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw i prac zespołowych
•respektowanie zasad i norm obowiązujących w grupie
•rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
OBSZAR POZNAWCZY
•poszerzanie słownika o pojęcia związane ze środowiskiem leśnym
•doskonalenie analizy i syntezy prostych fonetycznie słów
•wzbudzenie zainteresowania czytaniem i literami: litery „i” „I”
•rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze
•rozwijanie umiejętności porównywania długości „na oko” przez przykładanie, używanie określeń: „dłuższy”, „krótszy”
•rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

„Przyjaźń – wielka sprawa”
1. Tomek Kaśka, Michał, Ela,
każdy szuka przyjaciela,
z nim się może wszystko zdarzyć,
razem zawsze lepiej marzyć.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę,
z przyjaciółmi nuć piosenkę.
Nie stój sam, wyciągnij rękę,
z przyjaciółmi nuć piosenkę.

2. Można pobiec na huśtawkę
i z gałęzi zrobić tratwę,
razem odpowiadać echu,
śpiewać lub pękać ze śmiechu.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę…

3. A gdy smutek cię dopada,
jest przyjaciel i jest rada,
jeśli dbasz o swoją przyjaźń,
ona nigdy nie przemija.

Ref. Nie stój sam, wyciągnij rękę…

Galeria prac plastycznych

wrzesień

Fotogaleria 

DZIEŃ CHŁOPAKA- DZIEŃ PIRATA

NASZE STATKI – ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

SPOTKANIE Z POLICJANTAMI

ŚWIĘTO PRZEDSZKOLAKA

FYRTEK – LEKCJA FOLKLORU

ZABAWY KRĘGLAMI

– dużo zabawy a przy okazji ćwiczenie percepcji wzrokowo-ruchowej, precyzji ruchu, porządkowanie i przeliczanie

PORTET HAŁABAŁY

ZABAWY Z KOLOROWYMI KUBKAMI

Wielkość czcionki
Kontrast